19.5 C
Karabük
22 Haziran Cumartesi 2024

Yaylalar diyarı Ovacık

İlçemizde  Eti, Lidya, Paflogonyalılar, Galatlar, Roma, sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görülür. Pürçükören Köyü Karakoyunlu Mahallesi’nde bulunan Gerdek Boğazı ve Karasin kaya mezarları Paflagonya dönemini yansıtmaktadır. 1350 tarihinde Osmanlı egemenliğine giren Ovacık, 1416 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Çankırı Sancak Beyliği, Çerkeş kazasına bağlanmıştır.

Osmanlı tarihçileri  Şemseddin SAMİ ve Ali CEVAT’ ın araştırmalarına göre; 1869 tarihli Kastamonu salnamesinde ilçemizin ismi ULAK (ŞEHBETTTÜN) olarak belirtilerek 25 Köyü,2145 hanesi ve 7381 nüfusu ile Çerkeş ilçesine bağlı bir nahiye olduğu bilgileri yer almaktadır. Ayrıca o dönemlerde Amasra Limanı-Çankırı- İç Anadolu ticaret yolunu kullanan katırcı ve kervancıların Çerkeş-Ovacık-Safranbolu-Bartın güzergahını izledikleri de tespit edilmiştir.Cumhuriyetin ilk döneminde Ovacık,Çankırı ili Çerkeş ilçesi’ne bağlı bir bucak iken, 1957 yılında ilçe olarak kurulması öngörülmüş 01.04.1959 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak Çankırı ili’nin ilçesi olmuştur. 1995 yılında Karabük’ün il statüsü kazanmasıyla Ovacık ilçesi Karabük ili’ne bağlı bir ilçe olarak belirtilmiştir.

Coğrafi Yapısı :

İlçe; Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Çankırı ilinin kuzey batısında Karabük  ilinin  güney  doğusunda kurulu olup; doğusunda  Araç, batısında Eskipazar, kuzeyinde Safranbolu, kuzey batısında  Karabük ili, güneyinde Çerkeş  ve  Atkaracalar, güney doğusunda Bayramören ilçesi bulunmaktadır.

İlçe 41 kuzey  paralelleri ile  32 doğu   meridyenlerinin  kesişim  bölgesindedir.  Arazi, IV. Jeolojik zamanda teşekkül etmiş olup; zemin  krateri flişi, gre kum ve şiltlerden oluşmaktadır. İlçe, Eosen kalkerleri  taban konglomerası üzerinde yer alır ve I.derecede deprem bölgesidir.  En büyük deprem 1944 yılında meydana gelmiştir.

İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1100 m. olup, yüzölçümü 393 km2’dir. İlçemizin en yüksek noktaları Boduroğlu Yaylası ve Kıraçtepe’dir ki 1400 rakımlı olup, Ilgaz ve Köroğlu Dağları’nın uzantısında yer almaktadır.

Bu nedenle  ormanlık, dağlık,engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip bulunmaktadır. Toplam yüzölçümünün dağılımına baktığımızda;%67’si ormanlık alan (252,69 ha.), %18 ‘i tarım dışı alan( 7000ha), %13’ü tarımsal alan (5000 ha) ve %2’si, çayır ve meralık alanla (600 ha) karşılaşmaktayız. Ormanlık alanlarımızın üst florası yoğunluklu olarak Karaçam,Sarıçam ve bunun yanında meşe ve kayın türlerinden oluşmakta olup ;alt florada kızılcık, kışburnu ve fındık türleri bunmaktadır.Dağlık ve yaylalık yapılar içerisinde en yüksek anlarımız 1400 rakıma sahip olan Kıraçtepesi (Çallı) ve Boduroğlu Yaylası’dır. Bunların yanında Ahmetler-Göktepe-Kocadağ ,Çam Doruğu, Dazkırı Tepe ,Kavaklar-Erenler Dağları ;Göllü Yayla ,Kireçli Su Yaylası, Çatak-Belen Yaylaları mevcuttur.

Bu dağlık alanların dışında yer yer düzlük alanlarda bulunmaktadır. Bu düzlük alanlar içinde önemli sayılabilecek olanı, İlçemizin kuzeyinden gelen Soğanlı (Melan) Çayı’nın yatağı boyunca doğuya doğru uzanan Melan Ovası’dır.

Soğanlı Çayı, kışın akan ve yazın kuruyan pek çok küçük çaplı çayların bulunduğu ilçemizin en büyük akarsuyudur. Bu çay Çerkeş-Atkaracalar-Bayramören ilçelerinden geçen Uluçay ile birleşerek ,ilçenin kuzeyinde Araç Çayı’na katılarak ,sonrasında Filyos üzerinden Karadeniz’e dökülür.Soğanlı Çayı dışındaki diğer su havzaları Küçüksu Köyü Karagöl Mahallesi mevkiinde Karagöl ve Sülük Köyü mevkiinde Sülük Göllerimiz bulunmaktadır.
İlçemizde karasal iklimin yanı sıra  Karadeniz iklimi de  görülmekte olup; kışlar soğuk ve kar yağışlı ,yazlar ise serin ve yağışlı geçmektedir. Kışın  ortalama  90-100 gün arası  don olur. Kar yağışı gün sayısı ortalama 50-60, yağmurlu gün sayısı  ise ortalama 50-55 gündür. Yıllık yağış ortalaması 600 cm3’dür.
3- Nüfus Durumu:

2010 yılı TÜİK verilerine göre,  ilçemizde toplam nüfusu 3321’dir. Nüfusun 755’i ilçe merkezinde,   2566’sı ise ilçeye bağlı köylerde ikamet etmektedir. İlçemiz mahalle ve köy aile nüfus kütüklerine 29.112 erkek ve 41.215 kadın olmak üzere 70.327 kişi kayıtlıdır.

Köylerimizin nüfus dağılımına baktığımızda en kalabalık köylerimizin 204 nüfusu ile Kışla, 167 nüfusu ile Ekincik,145 nüfusu ile Anbarözü köyleri olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında 39 köyümüzün nüfusu 150 ‘nin altında olup, en düşük nüfuslu köyümüz 11 nüfusu ile Yığınot  köyü’dür. 755 merkez nüfusun 409’u erkek, 346’sı kadın olup; 2566 köysel nüfusun 1261’i erkek, 1305’i ise kadın nüfustur.  2010 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre 22 doğum, 41 ölüm, 8 evlenme, 1 boşanma, 8 kayıt düzeltme, 52 diğer olaylar,  132 erkek, 91 kadın cüzdanı dağıtımı yapılmış, 203 adet Adres Beyan Formu düzenlenmiştir. İlçede nüfusun büyük kısmı yaşlı nüfus olup, genç nüfusun ilçemizde çalışma ve istihdam imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle genç nüfus İstanbul, Ankara, Karabük illerine göçmüştür. Özellikle bu göç olgusu nedeniyle son 30 yılda ilçe nüfusunun % 60 oranında azaldığı tespit edilmiştir.
Bilgiler / Karabük Valiliği

20511

Bizi Takip Edin!

19,607BeğenenlerBeğen
2,093TakipçilerTakip Et
1,445AboneAbone Ol
Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Diğer Haberler

Sosyal Medya

19,607BeğenenlerBeğen
1,501TakipçilerTakip Et
2,093TakipçilerTakip Et
1,445AboneAbone Ol
spot_img

Diğer Haberler