ANASAYFASON BİLGİKARABÜK'TE KİM KİMDİR?KARABÜK HAVA DURUMUKARABÜK HAVA KALİTESİKARDEMİR HİSSELERİKÜNYEİLETİŞİM
Nail Memik Kimdir

Nail Memik Kimdir18.03.2022 - 12:49 266

Şair, Kırklareli ve Bitlis eski Valisi (D. 30 Ağustos 1916, Akören köyü / Safranbolu / Karabük – Ö. 1989). İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini İstanbul’da yaptı. İstanbul Pertevniyal Lisesi (1936), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1940) mezunu. Anadolu’nun çeşitli ilçelerinde kaymakamlık yaptı, Kırklareli ve Bitlis valiliklerinde bulundu. 1981’de emekliye ayrılarak İstanbul’a yerleşti. Rubai ve gazel tarzında yazdığı şiirleri Millî Kültür dergisinde yayımlandı. Diğer şiirleri ve yazıları Konya, Çanakkale, Edirne, Urfa yerel gazeteleri ile Bayrak ve Türk Edebiyatı dergilerinde yayımlandı. Bazı rubaileri İ. Baha Sürelsan tarafından bestelendi.

ESERLERİ (Şiir):

Neslimizin Masalı - Şiirler, Rubailer, Tahmis ve Gazeller (1961), Neslimizin Masalı II - Neslimizin Masalı III - Çınar Gölgesi (Haz. Pertev Memik).

KAYNAK: Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. V, 1968-71), TDE Ansiklopedisi (c. VI, 1976-98), Türkiye’de Kim Kimdir (2000), TBE Ansiklopedisi (2001), Nursen Özdoğan Kurban – İsmail Arslan / Karabük Şairleri Antolojisi (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).


YORUMLAR

KARABÜK'TE KİM KİMDİR?
cron